Oliebollenactie

Sponsoring van de school kan een extra bron van inkomsten betekenen om nieuwe leermiddelen te kopen of anderszins voorzieningen voor de kinderen of de school te regelen. De sponsor stelt hiertoe geld of goederen beschikbaar in ruil voor publiciteit.
De sponsor mag natuurlijk op geen enkele wijze invloed uitoefenen op de uitgangspunten en doelstellingen van de school. De coördinatie van de sponsoring valt onder de directe verantwoordelijkheid van de directeur.

De school wordt door vele instanties gebruikt om kinderen te bereiken. Hiertoe richten zij zich met allerhande verzoeken tot ons, om medewerking aan acties en verspreiding van drukwerk. Uitgangspunt voor ons handelen is dat wij ons als school niet willen lenen om verlengstuk of distributiepunt te zijn voor instellingen die slechts commerciële doelstellingen nastreven. De beoordeling tot deelname aan andersoortige acties is steeds aan het team. Wij volgen hiermee het Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring."