Klachtenregeling / Vertrouwenspersonen

Hier vindt u de klachtenregeling van mijnplein.


In de klachtenregeling vindt u ook informatie over de vier bovenschoolse vertrouwenspersonen. Dit zijn:
- de heer W.G. Jansen 
- mevrouw drs. G.H.M. van Loon
- de heer H. Borkent
- mevrouw W.N. Hoogeweg

Als u in contact wilt komen met één van deze vertrouwenspersonen dan kunt u een mail sturen aan: vertrouwenspersonen@mijnplein.nl. Dit mailadres is rechtstreeks aan hen gelinkt. Wilt u in uw mailbericht laten weten hoe men u kan bereiken? Een inhoudelijke toelichting op uw verzoek is niet nodig. Na ontvangst van het mailbericht zal één van de vertrouwenspersonen contact met u opnemen.

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

Postbus 394

3440 AJ Woerden

T:           070-3861697

E:           info@gcbo.nl

W:          www.gcbo.nl