Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen. Zij vergadert een aantal keren per jaar waarbij ook altijd een of twee teamleden aanwezig zijn. 

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap van de ouderraad geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van onze school. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd.

Taken van de ouderraad

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:

  • het beheren van de financiën 
  • het mede organiseren van ouderavonden
  • het mede organiseren van festiviteiten en dergelijke
  • het geven van advies aan de medezeggenschapsraad
  • de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zonodig bij het bestuur.

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders voor het schoolfonds. Uit het schoolfonds worden activiteiten betaald, zoals: Sinterklaas feest, Kerstfeest, Paasontbijt, traktaties bij sportdagen enz. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond vastgesteld.

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. Bij de hoofdingang van school hangt een ideeën bus. U kunt ook contact opnemen met school en vragen naar het mailadres van OR-leden. 

Contactgegevens
Telefoon: 0572 321 565
E-mail: jozefnh@mijnplein.nl