Groep 1-2

Op het moment dat uw kind 4 jaar wordt, komt het bij ons in groep 1-2. Samen met Peuterwerk Koos zorgen we voor een warme overdracht. Peuters nemen regelmatig een kijkje bij groep 1-2.
In groep 1-2 werken we vanuit thema's. Aan de hand van een thema richten wij een themahoek in en bedenken we het 'werkje van de week'. Dit is een verplicht werkje, waarbij vaak een techniek centraal staat.

In groep 1-2 begint de dag met een inloop of met de grote kring.

Tijdens de inloop mogen de kinderen zelf iets kiezen om mee te spelen/werken. Wij, de leerkrachten, leggen vaak ook iets klaar op de tafels. Tijdens de inloop heeft de leerkracht tijd om met individuele kinderen of met een groepje kinderen extra opdrachten te doen.

Na de inloop starten we met de grote kring, waar alle kinderen aan deelnemen. We openen de dag met een gebed/liedje en het benoemen van de dagritmekaarten. Activiteiten die we daarna aanbieden sluiten aan bij de thema's waar we over werken. De leerkracht maakt een keuze uit de volgende activiteiten: taalactiviteiten, rekenactiviteiten, muziek en burgerschap.

De bewegingsactiviteiten bestaan uit: buiten spelen, gymmen en spellessen. Voor de gymles en spelles hebben de kinderen een gymtas nodig met gymkleding.


Elke ochtend eten en drinken de kinderen hun meegebrachte fruit en drinken in de klas. Op de maandag, dinsdag en donderdag hebben de kinderen een 'lange' dag. Ze blijven over en eten en drinken samen met de leerkracht in de klas hun meegebrachte brood en drinken. Dit brood en drinken wordt in een koelkast bewaard, dus zuivelproducten kunnen meegebracht worden. Na het fruit/brood eten en drinken is er een pauze. De kinderen gaan dan naar buiten.

Een andere dagelijkse activiteit is de werkles. Tijdens de werkles mogen kinderen kiezen in welke hoek, of met welk materiaal zij willen spelen/werken. Om te voorkomen dat kinderen vaak hetzelfde kiezen, heeft de leerkracht hierbij een sturende rol. Zo bepaalt de leerkracht uit welke hoeken en materiaal gekozen mag/kan worden. Kinderen kiezen m.b.v. een (digitaal) planbord.

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een informatieavond. Mocht uw kind later in het schooljaar instromen, dan bent ook u van harte welkom op deze informatieavond.Voor een fijne start in groep 1-2 zijn de volgende dingen nog van belang:

De gymtas bevat een broekje, een shirtje en gymschoenen. De gymtas blijft op school. Vlak voor de vakanties wordt de gymtas mee naar huis gegeven, zodat de kleding gewassen kan worden en gekeken kan worden of de gymschoenen nog passen.

Het fruit wordt apart van de lunchtrommel meegenomen/verpakt. Dit is handiger, omdat de lunchtrommel de koelkast in gaat.

Een 23-rings map mee naar school, zodat er een mooie bewaarmap gemaakt kan worden.