Onze doelen

We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een geborgen omgeving, een omgeving waar ze zich prettig voelen. Daarom besteden wij naast het leren ook aandacht aan de sociale vaardigheden van de leerlingen en het vergroten van hun weerbaarheid.

Ook van de leerlingen verwachten we dat zij elkaar de ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn. Daarbij is ondersteuning van de ouders zeer belangrijk. Van oudere leerlingen wordt er meer verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken op school verwacht.

Wij streven naar

 • Een krachtige leeromgeving waarin van en met elkaar geleerd wordt.
 • Wij willen als professioneel team omgaan met onze leerlingen.
 • Wij weten hoe groot de onderlinge verschillen tussen kinderen vaak zijn; in belangstelling, in talent, in vaardigheden en in temperament.
 • Wij willen dat kinderen zo veel mogelijk leren, op een zo plezierig mogelijke manier.
 • Wij willen goed met de verschillen omgaan; er rekening mee houden en ze benutten.
 • Wij willen tegemoet komen aan de behoefte van leerlingen aan relatie, competentie en autonomie.
 • Wij willen graag dat de leerlingen actief zijn, onderzoekend, nieuwsgierig en goed kunnen samenwerken.
 • Wij willen graag dat kinderen en onze leerlingen in het bijzonder, zich welbevinden en betrokken zijn.

Meer dan aanbieden van kennis

Het geven van onderwijs aan kinderen houdt meer in dan alleen maar het aanbieden van kennis. Kinderen moeten leren zich onder allerlei invloeden staande te houden in de maatschappij. Ze zullen een gekozen of opgedragen taak zelfstandig moeten kunnen uitvoeren. Zelfstandig betekent hier niet: 'op eigen houtje', maar ook samen met anderen beslissingen kunnen nemen, handelingen kunnen verrichten, opdrachten kunnen uitvoeren of geven. Ons onderwijs moet de kinderen zodanig in hun groei naar volwassenheid hebben begeleid, dat zij zich goed op die taak hebben voorbereid.

Daarbij moeten zij een flinke dosis kennis meekrijgen en tevens hebben geleerd dat:

 • Niet alles even eenvoudig is op te lossen
 • Een goede werkhouding en werklust noodzakelijk is
 • Ze zowel alleen als in teamverband problemen moeten kunnen oplossen
 • Ze moeten kunnen luisteren naar anderen
 • De verantwoordelijkheid moeten kunnen dragen