MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders (de oudergeleding van de MR) en personeel (de personeelsgeleding van de MR). De rol van de MR op school is meepraten over het schoolbeleid. Voor sommige bestuursbesluiten en beleidszaken is advies of instemming van de MR nodig. Dit is wettelijk zo geregeld.

Het aantal ouders en leerkrachten in de MR moet gelijk zijn. De leden van de MR worden gekozen door alle ouders en personeel van de school.

Namens de ouders zitten in de MR: Els Oosterwechel en Merie Linthorst

Namens het personeel zitten in de MR: Marijke Zonneveld en Bjørn Roescher

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Naast de MR is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zit namens elke mijnplein school één vertegenwoordiger van de MR. De GMR heeft dezelfde bevoegdheden als de MR, maar dan op bovenschools niveau. In de GMR worden vooral zaken besproken die voor meerdere scholen van belang zijn.

Namens de MR zit in de GMR: Bjørn Roescher