Oudervereniging

jaarverslag

 2022-2023


In dit jaarverslag van de oudervereniging staan onze activiteiten van het schooljaar 2022-2023 beschreven. 


Schoolplein onderhoud


Het schoolplein is door de werkgroep ‘Schoolplein onderhoud’ (bestaand uit een aantal vaders) weer netjes onderhouden. Ook voor aankomend schooljaar hopen wij weer te kunnen rekenen op de hulp van enthousiaste ouders.


Schoolfotograaf  


Op vrijdag 9 september was de schoolfotograaf ‘Nieuwe schoolfoto’  op school aanwezig om mooie foto’s te maken van alle schoolkinderen en de kinderen van Oebele. Op deze dag waren er twee hulpouders aanwezig. Deze hebben erop toegezien dat de kinderen netjes op de foto kwamen. Ook dit jaar zijn de foto`s digitaal aangeleverd bij de ouders/verzorgers en konden de foto’s online besteld worden. 


Sinterklaas 


De Sint en zijn Pieten hebben op 27 november een bezoek gebracht aan Nieuw Heeten. Sint heeft een mooie route door het dorp gelopen en de kinderen langs de route persoonlijk begroet. Vervolgens is Sint met alle Pieten en kinderen richting ‘de Belte’ gelopen. In ‘de Timmermanszaal’ van ‘de Belte’ heeft de oudervereniging in samenwerking met ‘de Belte’ , de oudervereniging van ‘Oebele’ en de carnavalsvereniging ‘de Hekk’n Sluuters’ een leuke feestelijke locatie gecreëerd . Alle kinderen mochten het geoefende dansje aan de Sint laten zien en er werden prijzen uitgereikt voor de mooiste kleurplaten. 
Tijdens de evaluatie van het Sinterklaasfeest in het dorp is het idee ontstaan om een zogenoemde ‘Sinterklaascommissie’ op te richten met verschillende enthousiaste mensen, die dichtbij de kinderen staan. Hiervoor zijn we nog op zoek naar één tot twee enthousiaste personen. 
De sinterklaascollecte is dit jaar gelopen door leerlingen uit groep 7 en 8. De leerlingen hebben aan de hand van een route gecollecteerd in Nieuw-Heeten. De mensen hadden de keus om het geld in de collectebus te stoppen of het geld over te maken via de QR-code. De opbrengst is gebruikt voor de intocht en de sinterklaasviering op school. 
Natuurlijk is de Sint met zijn Pieten ook op school geweest, dit was op maandag 5 december. Met veel muziek, zang, dans en spelletjes hebben ze samen de ochtend doorgebracht. Ook kregen de kinderen van Oebele de kans om de Sint van dichtbij te bekijken. De bovenbouw is weer erg creatief geweest met de surprises en de gedichten. Zoals ieder jaar was er ook voor elke groep een groepscadeau en ontvingen de kinderen van groep 1 tot en met 4 een cadeautje persoonlijk van de Sint. Tijdens deze ochtend is er ook wat lekkers te eten en te drinken aangeboden door de oudervereniging. 


Kerst


In de aanloop naar kerst heeft de oudervereniging de adventskrans opgehangen en de kerstbomen klaargezet. In iedere klas stond een kerstboom en in de gemeenschapsruimte werd de grote kerstboom geplaatst. De leerlingen hebben de kerstbomen samen met de leerkrachten versierd.
Op 20 december was er een gezellige, drukbezochte avond op school! Het plein en de school waren mooi versierd met lampjes, er waren vuurkorven waarboven brooddeeg gebakken kon worden, een kerstman, midwinterhoornblazers, oliebollen en een herder met schapen. In de school waren voorstellingen te zien van de leerlingen, spelletjes te doen en er stonden leuke kraampjes waar allerlei leuke knutsels te koop waren. Bij de ingang konden de bezoekers een strippenkaart kopen waarmee activiteiten gedaan konden worden of producten gekocht. De opbrengst van deze avond is aan ‘Kika’ gedoneerd.


Carnaval


In februari hebben de leerlingen en leraren samen met prins Indy (carnavalsvereniging ‘de Hekk’n Sluuters’) carnaval gevierd. De kinderen mochten verkleed naar school komen en vierden een gezellig feest.


Pasen


Met Pasen mochten de kinderen paaseieren zoeken, deze waren door de paashaas verstopt rondom het schoolplein. De oudervereniging heeft de paaslunch netjes verzorgd.


Koningsspelen


Met de Koningsspelen hebben de kinderen een leuke dag vol spelletjes gehad. De oudervereniging heeft voor de leerlingen drinken met wat lekkers gehaald.


Afscheid groep 8 en kamp


De leerlingen van groep 8 hebben een gezellig afscheid mogen vieren op school. Dit schooljaar is er ook weer een schoolkamp geweest voor de groepen 7 en 8.  De oudervereniging heeft een financiële bijdrage geleverd aan het kamp en het afscheid. 


Expositie 100 jaar Sint Jozefschool


Op zondag 16 juli was tijdens het openingsweekend 100 jaar Nieuw-Heeten een goed bezochte expositie in de school. Ook de Sint Jozefschool bestaat namelijk 100 jaar. Er was veel materiaal over de afgelopen 100 jaar te bekijken, van foto’s (grotendeels ter beschikking gesteld door ‘Dorpsarchief Nieuw-Heeten’), oude video’s, interviews over 100 jaar Sint Jozefschool, materiaal over het project ‘100-jaar’ van de leerlingen, een oude gevelsteen die geschonken is aan de school, etc.  Ook was er voldoende gelegenheid om oud klasgenoten en leerkrachten te spreken. Door de enorme belangstelling heeft niet iedereen alles kunnen bekijken, hierdoor is de expositie in de maanden september en oktober te bekijken in ‘de Belte’.


Ouderbedankjes


Ieder gezin heeft een ouderbedankje mogen ontvangen in de vorm van een mooie kalender met een foto van de leerlingen, die ter gelegenheid van de projectweek gekleed waren in de stijl van 100 jaar geleden. Dit was voor alle inzet van ouders het afgelopen schooljaar.


Oudervereniging 


De oudervereniging heeft dit jaar zes  keer vergaderd. We zijn bezig met het wijzigen van de statuten i.v.m. nieuwe wetgeving. Ook zijn we op het moment betrokken bij de organisatie van het 100-jarig bestaan van Nieuw-Heeten.
Dit schooljaar zijn er twee leden van de oudervereniging aftredend, Ron Pijnappel en Wanda Spoolder hebben zich 6 jaar ingezet voor de ouderraad en hiervoor willen wij hen hartelijk danken!  Voor aankomend schooljaar (2023-2024) zijn we op zoek naar twee nieuwe enthousiaste leden!
De oudervereniging is op zoek naar iemand die begin volgend schooljaar de kascontrole zou willen doen. Het gaat hierbij om één keer per jaar samen met de penningmeester de begroting controleren. (Aanmelden is mogelijk bij iemand van de oudervereniging of via de mail: biancalinthorst@hotmail.com.) 
Aankomend schooljaar hopen we weer te mogen helpen met het organiseren van veel verschillende  activiteiten.