OUDERRAAD 

Jaarverslag 2021-2022


In dit jaarverslag van de ouderraad staan onze activiteiten van het schooljaar 2021-2022 beschreven. 

Schoolplein onderhoud

Het schoolplein is door de werkgroep ‘Schoolplein onderhoud’ (bestaand uit een aantal vaders) weer netjes onderhouden. Ook voor aankomend schooljaar hopen wij weer te kunnen reken op de hulp van enthousiaste ouders.

Schoolfotograaf  

Op vrijdag 3 september was de schoolfotograaf ‘Nieuwe schoolfoto’  op school aanwezig om mooie foto’s te maken van alle schoolkinderen en de kinderen van Oebele. Op deze dag waren er twee hulpouders aanwezig. Deze hebben erop toegezien dat de kinderen netjes op de foto kwamen. De familiefoto werd gemaakt en zo ook de klassenfoto. Ook dit jaar zijn de foto`s digitaal aangeleverd bij de ouders/verzorgers en konden de foto’s online besteld worden. 

Schoolreis 

Op dinsdag 21 september zijn we eindelijk weer samen met alle leerlingen op schoolreisje geweest! Met de bus gingen we naar de dierentuin ‘Ouwehans’  in Rhenen, het was een geslaagde dag! Het schoolreisje is mede gefinancierd door de oudervereniging. 

Sinterklaas 

De Sint en zijn Pieten hebben op 28 november een bezoek gebracht aan Nieuw Heeten. Sint heeft een mooie route door het dorp gereden in een landbouwvoertuig. Vervolgens is Sint met alle Pieten en kinderen richting ‘de Belte’ gelopen. Op de parkeerplaats van ‘de Belte’ heeft de ouderraad in samenwerking met ‘de Belte’ , de oudervereniging van ‘Oebele’ en de carnavalsvereniging ‘de Hekk’n Sluuters’ een leuke feestelijke locatie gecreëerd . Alle kinderen mochten het geoefende dansje aan de Sint laten zien en er werden prijzen uitgereikt voor de mooiste kleurplaten. Ondanks het weer was het een kort maar krachtig, geslaagd feest. Net als voorgaande jaren had de oudervereniging, samen met de oudervereniging van ‘Oebele’, een ondersteunende rol, de organisatie lag bij ‘de Hekk’n Sluuters’. 
De sinterklaascollecte is dit jaar d.m.v. een flyer met daarop een qr-code met de kinderen mee naar huis gegaan. I.v.m. de corona maatregelen vonden we het niet verantwoord om kinderen langs de deur te laten gaan. Het werken met de QR-code is goed bevallen en dit gaan we zeker volgend schooljaar weer gebruiken. De opbrengst is gebruikt voor de intocht en de sinterklaasviering op school. 
Natuurlijk is de Sint met zijn Pieten ook op school geweest, dit was op vrijdag 3 december. Met veel muziek, zang, dans en spelletjes hebben ze samen de ochtend doorgebracht. Zelfs kinderen die thuis waren i.v.m. quarantaine, waren online toch aanwezig. Het was een gezellige boel.  Ook kregen de kinderen van Oebele de kans om de Sint van dichtbij te bekijken. De bovenbouw is weer erg creatief geweest met de surprises en de gedichten. Zoals ieder jaar was er ook voor elke groep een groepscadeau en ontvingen de kinderen van groep 1 tot en met 4 een cadeautje persoonlijk van de Sint. Tijdens deze ochtend is er ook wat lekkers te eten en te drinken aangeboden door de oudervereniging. Dankzij de inzet van het team en  de hulp van de oudervereniging verliep het Sinterklaasfeest op rolletjes.

Kerst

In de aanloop naar kerst heeft de oudervereniging de adventskrans en de kerstbomen klaargezet. In iedere klas stond een kerstboom en in de gemeenschapsruimte werd de grote kerstboom geplaatst. De leerlingen hebben de kerstbomen samen met de leerkrachten versierd. 
Omdat de kerstvakantie een week eerder begon dan verwacht, zijn we samen met het team de uitdaging aangegaan om de kerstroute een week naar voren te schuiven. De leerlingen hebben met zelfgemaakte lampionnen een mooie route mogen lopen door een versierd dorp, met onderweg versgebakken oliebollen en een heuse Kerstman, die voor ieder kind een presentje had. Op het schoolplein stonden schapen, een kerstboom en er was warme chocolademelk. Zo zijn we er toch in geslaagd om samen een leuke kerstviering te organiseren.

Carnaval

In februari hebben de  hebben de leerlingen en leraren samen met prins Koen (carnavalsvereniging ‘de Hekk’n Sluuters’) carnaval gevierd. De kinderen mochten verkleed naar school komen en vierden een gezellig feest.

Pasen

Met Pasen mochten de kinderen paaseieren zoeken, deze waren door de paashaas verstopt rondom het schoolplein. De oudervereniging heeft de paaslunch netjes verzorgd, met voor iedere leerling een vers gekookt ei.

Koningsspelen

Met de Koningsspelen hebben de kinderen een leuke dag vol spelletjes gehad. De oudervereniging heeft voor de leerlingen wat drinken met wat lekkers gehaald.

Afscheid groep 8

De leerlingen van groep 8 hebben een gezellig afscheid mogen vieren op school. De oudervereniging heeft een financiële bijdrage mogen leveren aan dit mooie afscheid.

Ouderbedankjes

Ieder gezin heeft een ouderbedankje mogen ontvangen in de vorm van een leuk tijdschrift. Dit was voor alle inzet van ouders het afgelopen schooljaar.

Oudervereniging 

De oudervereniging heeft dit jaar zeven keer vergaderd, dit is wat vaker dan gemiddeld. We zijn bezig met het wijzigen van de statuten i.v.m. nieuwe wetgeving. Ook zijn we op het moment betrokken bij de organisatie van het 100-jarig bestaan van Nieuw-Heeten.
Dit schooljaar zijn er geen leden van de oudervereniging aftredend,  voor volgend schooljaar (2023-2024) gaan we op zoek naar twee nieuwe enthousiaste leden!
De oudervereniging is op zoek naar iemand die begin volgend schooljaar de kascontrole zou willen doen. Het gaat hierbij om één keer per jaar samen met de penningmeester de begroting controleren. (Aanmelden is mogelijk bij iemand van de oudervereniging of via de mail: biancalinthorst@hotmail.com.) 
Aankomend schooljaar hopen we weer te mogen helpen het organiseren van veel verschillende  activiteiten.