Nieuwsbrief juni 24

28 juni 2024
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni 2024. 

Deze nieuwsbrief bereikt u op papier. Ook willen wij u erop wijzen dat de nieuwsbrief altijd op onze website staat. www.sintjozefschoolnieuwheeten.nl

Wij wensen u veel leesplezier met de nieuwsbrief. 
Met vriendelijke groet, Team Sint Jozefschool

Afscheid studenten.


In de week na de meivakantie hebben de studenten Ruben (groep 1-2) en Wieke groep (3-4) afscheid genomen. Wij danken hen voor hun bijdrage en hopen dat zij veel bij ons hebben kunnen leren. Heel veel succes met jullie studie.

Studiedagen:

Evaluatie- en planning-dag 14 en 17 juni 
(alle kinderen vrij)
Tijdens deze studiedagen evalueren wij de onderwerpen van het afgelopen schooljaar en maken wij een planning voor de schoolontwikkeling van het komende schooljaar. 
Voor het komende schooljaar staan de executieve functies natuurlijk weer op de agenda. Als team gaan we ons ook scholen in onderwijs anders organiseren, met de daarbij behorende didactische vaardigheden. Daarnaast gaan wij een start maken met de vernieuwde taalmethode STAAL 2 in de groepen 3-4-5-6. Groep 7-8 is volgend jaar aan de beurt, omdat de methode nog niet volledig uitgegeven is.
Juf Monique en juf Anne-Lies gaan de opleiding Met sprongen vooruit van Julie Menne volgen. Zo willen we het rekenonderwijs in groep 1-2 nog meer verrijken.
Tevens hebben we tijd besteed aan het voorbereiden van de start van 24-25 en de afronding van het schooljaar 23-24.

Nieuwe ontwikkelingen-mooie ontwikkelingen
BSO


Na een periode van veel gesprekken en afstemming 
start KOOS met ingang van het schooljaar 24-25 kinderopvang-BSO voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Dit kan bij ons in het schoolgebouw en daar zijn we heel blij mee. Het voldoet volgens ons aan de wens van een groot aantal ouders in Nieuw Heeten.
Vernieuwbouw
De plannen zijn gesmeed en de renovatie komt nu werkelijk op korte termijn in beeld. De stukken liggen bij de gemeente en worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 18 juli volgt de besluitvorming.
Het plan is om in de loop van 2025 de vernieuwbouw af te ronden.

Opvolging juf Marjo


In september 2024 starten we op de Sint Jozefschool met onze nieuwe directeur Rudi Logtenberg. Op 2 juli komt hij al even kennismaken. Meester Rudi, heel veel succes en plezier bij ons op de Sint Jozefschool. 


Groepsverdeling volgend schooljaar.


We begrijpen heel goed dat iedereen erg nieuwsgierig is naar de groepsverdeling voor het komende schooljaar.

GROEP    MAANDAG    DINSDAG    WOENSDAG    DONDERDAG    VRIJDAG
1-2    Euthalia    AnneLies    Anne-Lies    Euthalia    Euthalia

3-4    Nynke    Nynke    Nynke    Nynke    Nynke

5-6    Marijke
/Wilma    Marijke    Marijke    Marijke    Marijke
/Wilma
7-8    Bjorn    Bjorn    Bjorn    Bjorn    Bjorn

IB-er        Wilma    Wilma        

Directie    Rudi                

OA    Gertiene    Gertiene        Gertiene    

OA    Monique    Monique    Monique    Monique    


Het vakantierooster voor schooljaar 2024-2025
 

Pasen Koningsdag en Bevrijdingsdag vallen allemaal in de meivakantie

Studiedagen


Planning en evaluatie: vrijdag 06 juni en maandag 10 juni.
Komend schooljaar zijn er voor het team enkele bijeenkomsten en studiemiddagen gepland. Deze staan achter in de schoolgids en/of worden in de nieuwsbrief vermeld. Wanneer een extra studiedag wordt ingelast, dan wordt u tijdig op de hoogte gesteld.

Bieb op school


De hele schoolbieb is opgeschoond. De leescoördinatoren Juf Anne-Lies en Juf Gertiene hebben een geweldige 
boekenmarkt georganiseerd. De opbrengst: € 200,=. Dit gaan we natuurlijk weer besteden aan nieuwe boeken.

Brandweer


De mannen en vrouwen van brandweer Heeten komen op 4 juli naar onze school. Zij gaan in alle groepen gastlessen verzorgen en misschien komen ze wel met een echte brandweerauto.
Groep 7-8 gaat naar Heeten toe. Hier krijgen zij een rondleiding in de brandweerkazerne. 


Rapport


In de afgelopen periode heeft het team een nieuw rapport ontwikkeld. Dit rapport is gekoppeld aan ons administratiesysteem ParnasSys. Zowel de map als de inhoud is vernieuwd. We zijn heel trots op het resultaat.
Volgend schooljaar gaan we over van 3 naar 2 rapporten per schooljaar. Op deze manier kunnen we de gegevens van het leerlingvolgsysteem beter meenemen bij de resultaten. Het aantal oudergesprekken blijft wel hetzelfde: Start, november, maart en juli (facultatief)

Mocht u voor dit schooljaar nog een oudergesprek wensen dan kunt u dit bij de leerkracht kenbaar maken. Deze gesprekken worden gepland in week 27.

Voorbereiding op het nieuwe schooljaar 


Op 3 juli gaan alle kinderen kennismaken met de nieuwe groep. Het doorschuifmoment is gepland om 10.15.u.
De onderbouw gaat nog een keer extra doorschuiven. Dit gebeurt op 11 juli.

Schoonmaakweek.


Na een heel schooljaar zijn de materialen in de onderbouw wel aan een poetsbeurt toe. Van 1 tot en met 5 juli worden alle spullen klaargezet. De schoonmaak is onder schooltijd. Willen de schoonmakers een emmer en doek meenemen? U kunt zich opgeven bij juf Euthalia e.langkamp@mijnplein.nl. Er hangt ook een lijst in de gang bij groep 1-2.