Nieuwsbrief september 2023

06 september 2023

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar. We zijn allemaal weer met veel plezier begonnen. Het was fijn om alle kinderen weer met blije gezichten op school te zien komen. We hebben allemaal de sprong naar het nieuwe schooljaar gemaakt. Voor een enkeling was het nog even wennen, maar al gauw voelden de juf/ meester en de vriendjes en vriendinnetjes heel vertrouwd. We gaan er weer een heel fijn schooljaar van maken.

In deze nieuwsbrief staan een aantal zaken die van belang zijn voor het komende schooljaar. 

Wij wensen u veel leesplezier met de nieuwsbrief. 
Met vriendelijke groet, Team Sint Jozefschool.

Personeel
Op donderdag en vrijdag 14 en 15 september is juf Euthalia afwezig. Zij wordt vervangen door juf Lisa van PON.
Wij wensen juf Anne-Lies en juf Monique en natuurlijk ook alle andere juffen en meester een heel fijne start van het nieuwe schooljaar.

Schoolregels
Deze regels staan aan het begin van het schooljaar natuurlijk centraal. 


Gedragsregels:
Bij de start willen we samen met de leerlingen stilstaan bij de schoolregels, die zichtbaar in de school hangen en op de deuren van de groepslokalen. (zie bijlage)
Natuurlijk worden op groepsniveau ook nog afspraken gemaakt. Zo gaan we er samen een heel fijn schooljaar van maken.

De startweken
In de eerste weken wordt in elke groep veel aandacht besteed aan de groepsregels. In deze weken staan ook de Gelukskoffers centraal en natuurlijk de executieve functies.
Op woensdag 13 september besteden we hier extra aandacht aan tijdens een gezamenlijk moment in de hal.

Gymnastiek 2022-2023
Deze week beginnen we op vrijdag weer met gym.
De kinderen van groep 3-4-5-6-7-8 krijgen dan les van meester Jur (vakdocent). De andere gymlessen worden door de leerkrachten verzorgd, die ook allemaal hun gymopleiding hebben afgerond en gecertificeerd zijn.
De kinderen van groep 3-4 en 7-8 gaan na de gym gelijk naar huis en kunnen zo nodig bij de Belte worden opgehaald. (zelf even doorgeven aan de BSO) Dit geldt ook voor groep 5-6 op de dinsdag in de week dat er niet wordt gezwommen. Voor leerlingen, die dit niet zelfstandig mogen van hun ouders, is het mogelijk om met de leerkracht terug naar school te lopen of te fietsen. 
Douchen doen de kinderen van groep 3-4 thuis! 
De leerlingen van groep 5-6-7-8 douchen in de Belte.


Het gymrooster ziet er als volgt uit.
Maandag:
Groep 5-6    9.35-10.25u zwemmen (om de week)
De data worden door juf Marijke gecommuniceerd.
Dinsdag:
Groep 5-6    13.30u - 14.15u in de Belte, gelijk met..
Groep 7-8    13.30u – 14.15u in de Belte
Vrijdag:
Groep 3-4    11.30u – 12.30u in de Belte
Groep 5-6    12.30u – 13.15u in de Belte
Groep 7-8    13.30u – 14.15u in de Belte
De leerlingen van groep 1-2 blijven gewoon gymmen in het speellokaal in school.

Groep 3-4 gaat met de groepsleerkracht lopend naar de Belte. Ook met regen e.d. gaan wij naar “de Belte”!
Ervaring heeft ons geleerd dat een paraplu niet praktisch is en soms zelfs gevaarlijke situaties kan opleveren. Geeft u daarom uw kind tijdens een regenachtige dag een regenjas/regenpak mee.

Op dinsdagen moeten de leerlingen van groep 7-8 
met de fiets naar school komen. Dit geldt ook voor de leerlingen van groep 5-6 in de weken dat zij op dinsdag gym hebben. Op vrijdagen moeten alle leerlingen van de groepen 5-6 en 7-8 met de fiets naar school komen. De fietsen staan netjes in het fietsenhok. 
Wilt u ervoor zorgen dat de fietsen in een goede staat verkeren? Dit bevordert ook de verkeersveiligheid.
Leerlingen moeten tijdens het fietsen hun verkeershesje aan hebben. Ook de groepsleerkrachten zullen een hesje aan hebben.

Alle fietsen moeten bij de Belte op slot staan. Hiervoor zijn de kinderen zelf verantwoordelijk. 
Wij vinden het in deze tijd ook verstandiger om de fietsen, die bij school staan, op slot te zetten. Het team heeft niet altijd direct zicht op de fietsen en het schoolplein. Een “vermissing” van een fiets is zomaar gebeurd. In elke klas staat een bak waarin leerlingen hun fietssleutel kunnen doen.

Schoolreisje
Hoi, hoi, we gaan op schoolreis. Maandag 25 september is het zover. De bestemming voor dit schooljaar is Slagharen.
We hebben er allemaal heel veel zin in. Binnenkort krijgen de kinderen een brief mee voor de organisatie en de kosten.
 

Schoolfotograaf                      
Op vrijdagochtend 29 september komt de schoolfotograaf langs voor de groepsfoto’s, portretfoto’s en broer/zus-foto’s. De peuters mogen deze ochtend ook op de foto.  Ouders van de ouderraad zorgen voor de begeleiding. Dit schooljaar kunnen de foto’s net als vorig jaar digitaal worden besteld bij “NIEUWE SCHOOLFOTO”

AVG
Wij willen zorgvuldig omgaan met de bescherming van de persoonsgegevens. 
Jaarlijks kregen alle kinderen een brief/formulier mee waarin u kon aangeven welke gegevens door de school gebruikt mogen worden. Het is van belang dat we dit van elke leerling weten. Het is niet meer nodig om dit jaarlijks te inventariseren.
Hierbij gaat het om het gebruik van de volgende gegevens:
⦁    Foto’s, video’s in de schoolgids, schoolbrochure en nieuwsbrief.
⦁    Foto’s, video’s op de website van de school.
⦁    Foto’s, video’s die in een beschermde omgeving staan: Klasbord, schoolapp.
⦁    Adresgegevens bij activiteiten buiten school i.v.m. calamiteiten.
Mocht u de opgave willen wijzigen dan horen wij dat graag uiterlijk vrijdag 8 september.

Contactgegevens: mochten deze wijzigen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven, zodat wij het kunnen aanpassen in onze administratie?

Startgesprekken met de leerkrachten.
In week 37 (11 t/m 15 september) is het mogelijk om met de leerkracht in gesprek te gaan over uw zoon of dochter. Deze gesprekken zijn niet verplicht en worden na schooltijd tussen 14.30u en 16.30u gepland op de maandag, dinsdag en donderdag.


U kunt zich hiervoor via de mail aanmelden bij de leerkrachten:
1-2: e.langkamp@mijnplein.nl
3-4: n.haarman@mijnplein.nl
5-6: m.zonneveld@mijnplein.nl
7-8: b.roescher@mijnplein.nl

Informatieavond/zakelijke ouderavond
De informatieavond en zakelijke ouderavond OR/MR staat gepland op dinsdag 19 september. 
Vooraf kunt u om 18.45u een kopje koffie of thee halen.
Om 19.00u starten de groepen 1-2 en 5-6. In de pauze zal de ouderraad u van de nodige informatie voorzien. Daarna is er rond 20.15u een informatieronde voor de groepen 3-4 en 7-8.  
De  ouderraad is op zoek naar nieuwe mensen. Wilt u hier u steentje bijdragen dan kunt u zich melden bij de voorzitter Tycho van den Oosten.

Plannen voor dit schooljaar
Ook dit schooljaar maken we weer gebruik van de technieklessen van Mad Science en de muzieklessen van Muzieknetwerk Salland.
De leerkrachten gaan zich dit schooljaar scholen in:
⦁    Executieve functies (Breinhelden)
⦁    BHV
⦁    NT2 onderwijs
⦁    Individuele scholing o.a. van EPOS
Dit jaar gaan we ook kritisch kijken naar een aanvulling voor de methode voor begrijpend lezen, omdat we behoefte hebben aan meer verschillende soorten teksten. 
Hiervoor gaan we tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie Blink-lezen uitproberen. Ook de taalmethode, Taalstaal, moet worden vervangen, de nieuwe versie of toch een andere methode?


Muziek Netwerk Salland.
Op maandag 11 september beginnen de kinderen van groep 5-6 met de oriëntatie-lessen op verschillende muziekinstrumenten. Deze lessen worden verzorgd door echte vakdocenten muziek. Een groot aantal vrijwilligers zorgt dat de muziekinstrumenten beschikbaar zijn en van locatie naar locatie worden vervoerd. 
In januari gaan de lessen van de muziekproeftuin voor groep 5-6-7-8 van start. Het geheel wordt natuurlijk weer afgesloten met een concert.

Schoolfruit.
Binnenkort kunnen we ons weer opgeven voor het schoolfruit. Op dit moment is nog niet bekend of onze school wordt uitgeloot en wanneer de schoolfruitperiode is. 

Typetuin
Onze leerlingen maken nu, maar zeker ook straks op de middelbare school steeds vaker gebruik van de computer. Leren typen met tien vingers zonder naar het toetsenbord te kijken vinden wij een belangrijke vaardigheid om aan te leren. Om die reden bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid aan na schooltijd een typecursus van de Typetuin te volgen. 

Cursus: blind leren typen met tien vingers inclusief examen. 
Voor wie: leerlingen groep 6 t/m 8. 
Start cursus: donderdag 12 oktober 2023 14:30uur. 
Locatie: Sint Jozefschool, Zwarteweg 2 8112 AD NIEUW HEETEN
Prijs: €195,- 
Inschrijven: www.typetuin.nl/aanmelden  (kies voor de rechter variant, klassikaal)
Meer informatie: https://www.typetuin.nl/informatiebrief-Typetuin-najaar2023 of bel op werkdagen tussen 9:00 en 17:00uur naar 013-5220579. 

 

Kinderpostzegels
Van woensdag 27 september t/m woensdag 4 oktober wordt de 75ste editie van de kinderpostzegelactie gehouden. Basisschoolleerlingen uit de bovenbouw komen in actie voor leeftijdgenoten en verkopen verschillende leuke producten – waaronder kinderpostzegels. Ook de kinderen van de Sint Jozefschool komen hiervoor bij u aan de deur.

Welkom
Anas en Thijs zijn na de zomervakantie bij ons op school gekomen in groep 1-2. Wij wensen hen heel veel plezier.


Agenda september
04-09      Eerste schooldag
Week 37 Startgesprekken op ma-di en do
11-09    Muzieklessen groep 5-6
11-09    Mad Science groep 5-6 en 7-8
19-09    Informatieavond / Info OR en MR
18-09    Schoolzwemmen groep 5-6
18-09    Mad Science groep 1-2 en 3-4
25-09     Schoolreis voor groep 1 t/m 8
27-09     Kinderpostzegels    
29-09    Schoolfotograaf

Agenda oktober
02-10    Schoolzwemmen groep 5-6
04-10    Start Kinderboekenweek
04-10     Studiedag NT2 Alle kinderen vrij
04-10    Crossloop in Raalte
11-10    Streetwise (de overige data volgen later)
Week 42 Circusweek