Nieuwsbrief Juni 2023

28 juni 2023

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni 2023.

Deze nieuwsbrief bereikt u op papier. Ook willen wij u erop wijzen dat de nieuwsbrief altijd op onze website staat. www.sintjozefschoolnieuwheeten.nl

Wij wensen u veel leesplezier met de nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet, Team Sint Jozefschool

Personeel

In de nieuwsbrief van mei hebben we al gemeld dat we op zoek zijn naar nieuwe collega(’s), omdat we over extra formatie kunnen beschikken. Dit is al gedeeltelijk gelukt. We zijn heel blij dat Anne-Lies Nijenkamp ons team komt versterken. Ze wil zich even voorstellen:

Beste ouders/verzorgers en kinderen van de Sint Jozefschool,

Via deze weg stel ik me graag aan u voor. Mijn naam is Anne-Lies Nijenkamp, ik woon samen met mijn man Giel en 2 dochters Saar (7) en Juul (4) in Heeten. Ik ben ruim 17 jaar werkzaam in het onderwijs en ik heb de afgelopen jaren in Apeldoorn gewerkt. Hier heb ik met veel plezier gewerkt in de groepen 1-2 en 3. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te fotograferen, koken, lezen, wandelen met de hond en tijd door te brengen met mijn gezin, vrienden en familie.

Volgend schooljaar mag ik naast juf Euthalia aan de slag in groep 1-2. Hier heb ik enorm veel zin in.  Ik kijk er naar uit om jullie na de vakantie te ontmoeten!

Sint Jozefschool - Opleidingsschool

Met ingang van het komende schooljaar is de Sint Jozefschool een opleidingsschool. Dit betekent dat de studenten bij ons op school, naast hun stage in de groepen ook een stageleergroep vormen en samen gaan werken rond een schoolontwikkelingsvraag.

Dit alles gebeurt onder leiding van de schoolopleider. Hiervoor hebben we iemand van mijnplein gevraagd. Haar naam is Hubertien Kappert. Zij gaat aan de slag met de stageleergroep en de individuele studenten.

De opleidingsschool is een voorwaarde om studenten te mogen begeleiden en te beoordelen. Zowel studenten van de KPZ als van Landstede nemen deel aan de stageleergroep. We kijken uit naar deze nieuwe ontwikkelingen.

Helaas hebben we voor het komende schooljaar nog geen WPO-student.

Zie link onderaan (onder kopje documenten) deze pagina om de orginele brief met foto's en schema's te bekijken. 

In het schooljaar 2023-2024 is juf Gertiene onze onderwijsassistent. Haar werkzaamheden worden hoofdzakelijk ingezet ter ondersteuning van groep 3-4. Naast extra handen in de verschillende groepen wordt zij ook ingezet voor begeleiding van kleine groepen en individuele leerlingen.

Juf Ini is onze intern begeleider. Volgend schooljaar heeft zij twee dagen voor IB en begeleiding van kinderen. Op de vrijdag staat zij in groep 5-6. De nieuwe naam voor intern begeleider is kwaliteitscoördinator.

Afscheid

Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van 2 collega’s. Juf Lisa is geslaagd voor de pabo en gaat na de zomervakantie aan de slag bij het Roesink. Lisa van harte gefeliciteerd en heel veel succes.

Meester Martin was hier tijdelijk voor ondersteuning in groep 1-2. Hij gaat na de zomervakantie werken op de Zonnehof.

Voor jou ook, gefeliciteerd met je nieuwe baan en heel veel werkplezier in de toekomst.

Doorschuifdag

Het is altijd leuk en spannend om even te kijken en te wennen aan de groep en juf/meester voor het nieuwe schooljaar. Daarom schuiven we op 11 juli allemaal een groep door. Voor de kinderen van groep 2 doen we dat nog een keertje extra op 18 juli.

Heeeel veeeeel DANK

Eind juni hebben een groot aantal moeders alle materialen en kasten in de onderbouw schoongemaakt.

Heerlijk dat alles weer schoon is en zo fris ruikt.

Natuurlijk ook heel veel dank voor alle andere hulpouders; raamschilderen, schoolbieb en hoofdluis. Ook heel veel dank aan de leden van de MR en OR, die steeds weer meedenken en doen.

Hulpouders

Ook hartelijk dank aan alle ouders voor de hulp in welke vorm dan ook. Het is zo fijn dat jullie steeds weer klaar staan om mee te denken en te doen bij

excursies, sportactiviteiten, theaterbezoek, schoolzwemmen 5-6, onderhoud schoolplein, gastlessen, schoonmaak, en noem maar op.

We zoeken soms ouders voor de vaste hulpgroepen:

raamschilderen, hoofdluiscontrole, schoolbieb en schoolpleinonderhoud.

Het is ook altijd mogelijk om het gewoon op school te melden, dan geven wij het aan de juiste persoon door.

Gym 2022-2023

Zwemmen

Maandag om de week

5-6

9.35u-10.25u

Gym

Dinsdag

5-6

7-8

13.30u-14.15u Belte

Vanaf Belte naar huis

Vrijdag

3-4

11.30u-12.30u kinderen worden opgehaald bij de Belte

5-6

12.30u-13.30u

7-8

13-30.30u-14.15u

Groep 5-6 gaat in de week dat er niet wordt gezwommen gelijk met groep 7-8 naar de Belte. We gebruiken dan de hele zaal.

Mocht het toch nog anders worden, dan krijgt u via klasbord hierover bericht.

De gymlessen op vrijdag worden weer verzorgd door een vakdocent van Sportbedrijf Raalte.  

Ouderraad

Een fantastische club mensen die het team helpt met allerlei activiteiten die school juist zo leuk maken. Zij zoeken nieuwe mensen, omdat Wanda en Ron na vele jaren trouwe dienst ermee gaan stoppen. We willen hen natuurlijk heel hartelijk danken voor hun fantastische en plezierige bijdrage en samenwerking.

De ouderraad is op zoek naar vervangers. Lijkt het je leuk om nog meer betrokken te zijn bij de activiteiten van school, meld je dan aan. (Zie bijlage)

Ideeënbus

Wat is dat? Waar hangt de bus?

Deze bus hangt naast de deur bij de hoofdingang en wordt door de ouderraad en de MR beheerd. Mocht iemand een fantastisch idee hebben, laat het ons dan weten via de Ideeënbus. Wij zijn heel benieuwd naar de nieuwe suggesties.

Kamp

Nog even en dan gaan ze. De kinderen van groep 7-8 kunnen bijna niet wachten en meester BjØrn ook niet. Hij heeft weer een prachtig programma voor zijn groep samengesteld. Op dinsdagochtend 4 juli gaan zij vertrekken en komen op vrijdag 7 juli weer terug. We wensen jullie een heel fijne tijd samen.

Juf Euthalia gaat mee als extra begeleiding en juf Ini vervangt juf Euthalia in groep 1-2

Afscheid groep 8

Dit afscheid is op woensdagavond 19 juli gepland. Alle kinderen van groep 8 en hun ouders zijn dan van harte welkom. We gaan er een heel gezellige avond van maken.

Rapport-facultatieve oudergesprekken

Op 12 juli krijgen alle kinderen hun 3e rapport mee naar huis. Mochten er nog vragen zijn of wilt u graag in gesprek, dan kunt u in week 27 een afspraak maken met de leerkracht.

100 jaar Sint Jozefschool

Op dit moment zitten we volop in het schoolproject. Op maandag 19 juni kwamen alle kinderen in kleding van toen naar school. Wat waren de kinderen prachtig aangekleed. Het bracht ons gelijk in de juiste stemming en het was een lust voor het oog.

We zijn samen begonnen in de hal, waar juf Marjo heeft verteld over het begin van de Sint Jozefschool. Natuurlijk hebben we samen het lied van 100 jaar Sint Jozefschool gezongen. Daarna hebben we de gevelsteen van de oude kleuterschool bekeken en het beeld van Sint Jozef.

Om half 10 zijn we met z’n allen op de foto gegaan. Via de E-mail zullen we de foto met alle ouders delen. Wij willen iedereen wel vragen om zorgvuldig met dit bestand om te gaan en het niet zomaar online te zetten.

We genieten van allerlei oud Hollandse spelletjes die worden gespeeld met ouders en opa’s en oma’s. Ook hebben we met de hele school oud Hollandse liedjes gezongen. Alle kinderen van groep 1-2-3-4-5 en 6 gaan op bezoek bij museum “De Laarman”. De kinderen van groep 7-8 gaan naar het Speelgoed en blikmuseum. We schrijven met kroontjespen of op een lei en we lezen uit oude leesboekjes van toen. Kortom, we zijn helemaal in de ………………………………………………..

EXPOSITIE 100 JAAR SINT JOZEFSCHOOL

UITNODIGING

VOOR ALLE (OUD)INWONERS EN BELANGSTELLENDEN VAN NIEUW HEETEN

16 juli van 13.00u-16.00u

De Sint Jozefschool bestaat op 1 juli 2023 precies 100 jaar.

We willen u meenemen terug in de tijd, maar ook het onderwijs van nu laten zien.

Er is voor elk wat wils. Mooie foto’s, klassenlijsten, filmpjes, krantenknipsels, oude materialen enz. Natuurlijk is er koffie/thee met wat lekkers in de hal. Hier kunnen we elkaar ontmoeten en even bijkletsen.

Ter afsluiting van de expositie willen we het schoollied laten horen! Daarom vragen wij of de kinderen van de Sint Jozefschool rond half 4 zoveel mogelijk aanwezig willen zijn, want om kwart voor 4 gaan we op het plein ons

100 jaar Sint Jozefschoollied zingen.

Na de expositie start de receptie bij Vree Egberts om het 100 jarig bestaan van de Sint Jozeph-kerk, de Sint Jozefschool en Nieuw Heeten te vieren.

Welkom

Voor de zomervakantie komt Swen in Nieuw Heeten wonen. Hij start op 10 juli in groep 6. Wij wensen hem heel veel plezier bij ons op school.

Agenda

Juni

29 juni Afsluiting project 100 jaar Sint Jozefschool

Juli

04 juli-7 juli Kamp groep 7-8

Week 27  Ouder gesprekken facultatief

11 juli   doordraaimoment alle groepen

18 juli   doordraaimoment 2-3

06 juli   3e rapport

10 juli   Schoolzwemmen groep 5-6

16 juli   Expositie 100 jaar Sint Jozefschool

19 juli    Afscheid groep 8

21 juli   Zomervakantie tot 1 september.

ALLE KINDEREN OM 12.30U VRIJ

September

04 sept 1e schooldag

19 sept informatieavond en jaarvergadering OR en MR

25 sept schoolreis

29 sept schoolfotograaf

De Sint Jozefschool honderd jaar lied

Dat is een hele tijd

Dat gaan we nu vieren

De school bestaat een eeuwigheid

We vieren samen nu honderdjaar

Leren veel met elkaar

En we zijn nog lang niet klaar

Lezen met boom roos vis

Dat is geen kattenpis

Het is zoals het is.

De Sint Jozefschool honderd jaar

Voor kinderen groot en klein

De Sint Jozefschool honderd jaar

Waar we super trots op zijn

Opa zat nog in de 1e klas

Kinderen netjes in de rij

Leerde schrijven met een kroontjespen

Oei een vlek, hij is niet blij

 

 

SINT JOZEFSCHOOL

  Dan werd de meester kwaad

Hij wist het al                                               

In de hoek voor deze daad                                                   

Jammer dan

Dat komt ervan

Na-blijven, het werd laat.

De Sint Jozefschool honderd jaar

Dat is een hele tijd

Dat gaan we nu vieren

De school bestaat een eeuwigheid

We vieren samen nu honderdjaar

Leren veel met elkaar

En we zijn nog lang niet klaar

Lezen met boom roos vis

 

 JAAR

SINT JOZEFSCHOOL

  Dat is geen kattenpis

Het is zoals het is.

De Sint Jozefschool honderd jaar

Voor kinderen groot en klein

De Sint Jozefschool honderd jaar

Waar we super trots op zijn

Twee groepen samen nu in een lokaal

Krijgen vaak hetzelfde vak

Op het chromebook, heel veel digitaal

Kan het niet vinden dat is kak

En toen mijn taak af was

Je raadt het al

Ik was niet in m´n sas

Alles weg

Wat een pech

Opnieuw beginnen zeg

De Sint Jozefschool honderd jaar

Dat is een hele tijd

Dat gaan we nu vieren

De school bestaat een eeuwigheid

We vieren samen nu honderdjaar

Leren veel met elkaar

En we zijn nog lang niet klaar

Lezen met boom roos vis

Dat is geen kattenpis

Het is zoals het is.

De Sint Jozefschool honderd jaar

Voor kinderen groot en klein

De Sint Jozefschool honderd jaar

Waar we super trots op zijn