Nieuwsbrief september 2022

30 september 2022

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van het schooljaar. 

onderaan deze pagina staat het originele bestand inclusief afbeeldingen. 

In deze nieuwsbrief staan een aantal zaken die van belang zijn voor de komende periode.
Wij wensen u veel leesplezier met de nieuwsbrief. 
Met vriendelijke groet, Team Sint Jozefschool.

Terugblik op de informatieavond

Wat was het fijn om ouders weer echt te mogen ontvangen en ontmoeten. 
Deze avond was iets anders van opzet dan voorheen.
We zijn gestart met het onderwerp Executieve functies.
Belinda Herrewijn vertelde ons over de startkracht, de tijdkracht, de doorzetkracht enz. Als team volgen we momenteel scholing in executieve functies. Executieve functies kunnen we oefenen op groepsniveau, in een klein groepje of individueel. Hiervoor gebruiken we de methode Breinhelden. Wij vinden dit heel belangrijk, omdat het succes en welbevinden van een kind op school, in de maatschappij en het sociale leven voor 50% wordt bepaald door het kunnen inzetten van executieve functies. Al vanaf de geboorte ontwikkelt een kind executieve functies en daarom is het voor ouders ook heel belangrijk om dit te herkennen en te helpen ontwikkelen. Op school is een boek aanwezig om eens door te nemen. Geïnteresseerd, neem dan contact op met juf Ini.

Hierna volgde de pauze, met eindelijk een heerlijke kop koffie of thee. 
Na de pauze werd de avond vervolgd door de Ouderraad, met het jaarverslag en de begroting. Dit jaar zijn er geen wisselingen in de Ouderraad. Wij willen deze club mensen nogmaals heel hartelijk bedanken voor het vele werk wat ze voor school en alle kinderen verrichten.
De laatste ronde was voor het team. In alle groepen werd 1 informatieronde gegeven voor het komende schooljaar.
Dit was ook weer even iets anders dan voorheen. Het vroeg wel enige buigkracht.

Personeel > studenten

Ieder jaar kunnen we een aantal studenten verwelkomen.
Dit jaar hebben we 3 studenten van Hogeschool KPZ, Pabo. Dit zijn juf Lieke (1e jrs) in groep 1-2 en juf Sanne (2e jrs) in groep 7-8. En natuurlijk juf Lisa (WPO)in groep 5-6. Wij wensen deze dames een heel fijne en leerzame tijd toe bij ons op school.

Schoolbieb

Op woensdag en vrijdag kunnen de kinderen boeken ruilen in de schoolbieb. Op deze dagen willen we ouders gelegenheid geven om met hun kind de school binnen te gaan, eventueel een boek uit te zoeken en de kinderen naar de klas te begeleiden.

In gesprek met de leerkracht

We willen erop wijzen dat er voor ouders altijd gelegenheid is om de leerkracht te spreken. Hiervoor zijn de leerkrachten op maandag, dinsdag en donderdag van 14.15u-14.45u beschikbaar. Het is wel handig als de leerkracht hiervan weet, zodat hij/zij hiermee rekening kan houden.

Kinderboekenweek

Op woensdag 5 oktober doen we de aftrap van de Kinderboekenweek én de Veldtocht met het thema

GI GA GROEN!

De kinderen hebben hierover al een brief mee naar huis gehad. In deze periode zijn er super veel mooie en leerzame activiteiten rond dit thema.
Op dit moment verzamelen de kinderen lege flessen. Van de opbrengst gaan we o.a. het Processie-pad verfraaien.
Het is mooi om te zien hoe goed iedereen hiermee bezig is. Intussen hebben we al heel veel flessen verzameld.  

DE FLESSENACTIE EEN GOED BEGIN


Studiedagen 2022

In dit jaar komen tijdens de studiedagen de volgende onderwerpen aan bod:
- Breinhelden (3 november)
- Burgerschap (3 oktober)
Deze studiebijeenkomsten zijn na schooltijd gepland, omdat dit beter past in ons vakantierooster.

Volleybaltoernooi groep 5-6

In de herfstvakantie doen de kinderen uit groep 5-6 op donderdag 2O oktober mee met het mijnplein volleybaltoernooi in de Tijenraan. Groep 5-6 is al druk aan het oefenen tijdens de gymles! Supporters zijn natuurlijk van harte welkom. 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:
Merie Linthorst (ouders) secretaris
Els Oosterwechel (ouders) lid
Bjørn Roescher (team) Voorzitter/GMR
Marijke Zonneveld (team) lid
Nieuws en het jaarverslag van de MR-vergaderingen is te vinden op de site. Zo kunt u als ouder meelezen met wat er zoal speelt rondom onze school. Contact via de voorzitter:b.roescher@mijnplein.nl
Stibat
Op initiatief van de ouderraad is een verzamelbox voor batterijen geplaatst bij de voordeur.
Voor elke kilo batterijen krijgt de school een leuk geldbedrag. Win-win-: Leuk voor de school en goed voor het milieu. 
Leuk meenomen: als je de batterijen per 10 stuks in een zakje doet samen met een briefje met je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maak je zelf ook iedere maand kans op een leuke beloning. Meer informatie op
www.legebattreijen.nl

De leerlingenraad

Op de St. Jozefschool is weer een nieuwe leerlingenraad gekozen. Zij komen begin oktober voor het eerst bij elkaar. Voor de veldtocht is er genoeg voor hen te doen.
De vertegenwoordigers van de verschillende groepen:

groep 3: Lev
groep 4: Saar
groep 5: Tim
groep 6: June
groep 7: Aidan
groep 8: Ties

Kinderpostzegels

We komen er weer aan! 
Duizenden kinderen in Nederland gaan vanaf 28 september tot en met 5 oktober op pad. Ze gaan langs de deuren om kinderpostzegels en andere leuke producten te verkopen.   
IEDER KIND MET EEN VRIJ HOOFD NAAR SCHOOL 
Sommige kinderen hebben zó veel aan hun hoofd dat ze vastlopen op school. Ze hebben bijvoorbeeld problemen thuis of iets naars meegemaakt. Het lukt deze kinderen niet het beste uit zichzelf te halen. Voor hen is dit jaar de opbrengst van de Kinderpostzegelactie bestemd. Samen met jou geven we deze kinderen ‘wind mee’. We helpen ze bijvoorbeeld met begeleiding of een speciale training. Zodat ook zij weer met een vrij hoofd naar school kunnen.

Minilessen Waerdenborgh

Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs gaan de kinderen van groep 8 op maandag 3 oktober een aantal minilesjes volgen op de Waerdenborgh. De kinderen van groep 8 worden iets eerder op school verwacht. Voor meer informatie zie klasbord groep 8.

Welkom 

Vinz komt bij ons op school in groep 1-2.  
Heel veel plezier!


Agenda september

28-09 Kinderpostzegels

Agenda oktober

03-10 Bezoek Waerdenborgh groep 8
03-10 Studiemiddag Burgerschap (na schooltijd)
05-10 Aftrap thema Gi Ga Groen
05-10 Dag van de leraar
05-10 Crossloop Raalte scholieren gr 3 t/m 8
07 en 09-10 Techniekdagen Salland
10-10 Schoolzwemmen groep 5-6
17 t/m 21-10 Herfstvakantie
20-10 Volleybaltoernooi
24-10 Luizencontrole
31-10 Schoolzwemmen 5-6


   FIJNE Herfstvakantie


Gezinszondag parochie Heilig Kruis
2022 – 2023
We starten weer met de maandelijkse Gezinszondagen in de basiliek van de H. Kruisverheffing in Raalte! Op deze zondagen komen we gezellig samen om te vieren, elkaar te ontmoeten en zo ons geloof te verdiepen.
Graag tot ziens op Gezinszondag!
- 18 september 2022
- 16 oktober 2022
- 20 november 2022
- 18 december 2022
- 15 januari 2023
- 19 februari 2023
- 19 maart 2023
- 16 april 2023
- 21 mei 2023
- 18 juni 2023
Bij vragen, neem contact op met ons via gezinszondag@parochieheiligkruis.nl
Gezinszondag is:
- Elke 3e zondag van de maand;
- Om 10.30 uur een viering in de H. Kruisverheffing;
- Kinderen mogen helpen tijdens de viering;
- Na de viering koffie, thee,
ranja en een broodje in het
parochiecentrum tegenover de kerk;
- Tot slot tijd voor catechese tot ongeveer 13.00 uur.
De catechese is:
- Ingedeeld in vier leeftijdsgroepen: kinderen tot 6 jaar, 7 tot 9 jaar, vanaf 10 jaar en volwassenen. Voor iedereen is een passend programma;
- De catechese is ook de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie (voor kinderen in groep 4) en het Vormsel (voor kinderen in groep 8);
- De catechese is ook leuk voor kinderen die deze sacramenten niet gaan ontvangen. Iedereen is van harte welkom!