Nieuwsbrief juli 2022

12 juli 2022

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juli 2022. 


Deze nieuwsbrief bereikt u op papier. Ook willen wij u erop wijzen dat de nieuwsbrief altijd op onze website staat. www.sintjozefschoolnieuwheeten.nl

Wij wensen u veel leesplezier met de nieuwsbrief. 
Met vriendelijke groet, Team Sint Jozefschool

Corona maatregelen

Tot nu toe zijn er geen specifieke coronamaatregelen van kracht. Toch hebben we in de bovenbouw weer een aantal zelftesten meegegeven, omdat hier in de afgelopen week een aantal besmettingen waren. We hopen dat het beperkt blijft tot een paar leerlingen.
Natuurlijk blijven de basisregels van kracht.

Heeeel veeeeel DANK

Een groot aantal ouders hebben al het speelmateriaal en de verschillende hoeken en voorraadruimtes in de school schoongemaakt. Heerlijk, zo fijn dat alles weer fris is.
Ook willen we alle andere hulpouders hartelijk danken, maar dat hebben we in de vorige nieuwsbrief ook al gedaan. Toch fijn dat het dit jaar weer allemaal kan en mag. 

Personeel

In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat juf Edith ons gaat verlaten. In de afgelopen weken zijn we een sollicitatieprocedure gestart en we kunnen nu melden dat we een fijne enthousiaste collega hebben gevonden. Haar naam is Gertiene Groot Bronsvoort. We wensen haar een heel fijne tijd hier bij ons op school.

Afscheid van juf Edith en juf Britt

Op vrijdag 15 juli hebben we het afscheid van de juffen gepland. Voor de pauze nemen juf Edith en juf Britt afscheid in groep1-2, 3-4 en in groep 5-6.
Vervolgens zullen zij na de pauze afscheid nemen van de andere kinderen op het plein.
Om 12.30u is het mogelijk voor ouders om hen even gedag te zeggen. We maken een gezellig plekje voor deze juffen onder de boom.

Afscheid van groep 8

De leerlingen van groep 8 hebben hun best gedaan. Voor het afscheid van de andere groepen hebben zij een heel gezellig levend ganzenbord georganiseerd op het plein. 
Het weer was heerlijk en het was zeker geslaagd.
Dank je wel groep 8 voor deze leuke activiteit
Afscheid van onze Kanjers
In de laatste week van het schooljaar is de afscheidsavond van groep 8 op woensdag. De ouders van deze kinderen zijn hiervoor natuurlijk ook uitgenodigd. Wat het allemaal gaat worden blijft nog even een verrassing.
Op donderdag nemen de kinderen van groep 8 na een korte opruimactie echt afscheid van de St. Jozefschool.
Jongens en meisjes, we wensen jullie heel veel succes op het voortgezet.

Groep 1-2 naar de Fundatie

Na het bezoek aan het kasteel gezellig samen eten in de kofferbak voor de lunch. In het kasteel mochten de kinderen ook al in een echte vensterbank zitten.
Burgerschap
In het komende schooljaar gaan wij als team aan de slag met  “Burgerschap”. Hoe wordt dit bij ons op school vormgegeven?
Hiervoor starten we met een bezinningsmiddag onder leiding van Jacqueline Huizinga van het Onderwijs Bureau Meppel. We richten ons hierbij vooral op onze identiteit en het pedagogisch klimaat.
Het doel is om aan het eind van het schooljaar 2022-2023 hiervoor een beleidsplan opgesteld te hebben.
Dit betekent dat er een extra studiemiddag voor het team moet worden gepland. (De kinderen zijn dan om 12.15u vrij). De datum volgt zo spoedig mogelijk.

Scholing

Naast burgerschap gaan we het komende schooljaar een vervolg geven aan executieve functies.
Daarnaast willen we in het laatste jaar van ons schoolplan ons vooral ook richten op de borging van de onderwerpen die in de afgelopen schooljaren aan bod zijn gekomen:
Begrijpend lezen
Woordenschat
Met sprongen vooruit (rekenen)
Kleuter in beeld
Gepersonaliseerde takenbladen
Waarderende kindgesprekken
Bas-documenten.
Vervolgens gaan we ons oriënteren op een aantal andere onderwerpen: Trefwoord (katechese), aanvulling begrijpend lezen, topografie en techniek.

Save the date!

Op 13 september is in het komende schooljaar de informatieavond en de jaarvergadering van de OR en de MR gepland.
We starten om 19.00u met heel interessante informatie over Executieve functies. In het afgelopen schooljaar hebben we als team al 3 studiebijeenkomsten gevolgd onder leiding van Belinda Herrewijn. Ook het komende schooljaar gaan we ons hierin nog verder verdiepen.
Executieve functies zijn heel belangrijke vaardigheden voor de slagingskansen van mensen/kinderen in de maatschappij. Meteen vanaf de geboorte worden al een aantal executieve functies ontwikkeld. Het is niet alleen op school, maar ook bij de opvoeding thuis heel belangrijk.


Startgesprekken

Als het allemaal weer kan en mag willen we de ouders uitnodigen voor een startgesprek aan het begin van het schooljaar. Het is soms prettig om dan even de leerkracht te spreken. De startgesprekken zijn facultatief en worden na schooltijd in week 36 gehouden op de maandag, dinsdag en donderdag van 14.30u-16.30u. Middels de mail kunt u met de leerkracht hiervoor een afspraak maken. De e-mailadressen staan achterin de schoolgids 2022-2023.

 

Schoolfruit

Ook in het komende schooljaar doen we weer mee met het schoolfruit op de woensdag, donderdag en vrijdag.
De periode is nu wel anders dan voorheen.
We starten al in week 36 en stoppen in week 6 2023.
De eerste keer schoolfruit is: donderdag 8 september 
De laatste keer schoolfruit is: vrijdag 10 februari.

Hoofdluiscontrole

Na de zomervakantie vindt weer een hoofdluiscontrole plaats. Wij willen alle ouders vragen om tijdens de vakantie hierop alert te zijn. Afgelopen maanden is toch bij enkele leerlingen hoofdluis gevonden. 
Het is fijn te merken dat ouders heel zorgvuldig omgaan met de melding en de behandeling. Dit maakt dat de aantallen beperkt blijven. Laten we hopen dat we na de zomervakantie een hoofdluisvrije start kunnen maken.

 

Foutje in de nieuwe schoolgids

In de nieuw schoolgids staat dat Hemelvaart in 2023 op 26 en 27 mei valt. Dit moet natuurlijk 18 en 19 mei zijn.
Agenda
06 juli 3e rapport mee
12 juli Laatste activiteit van groep 8 voor alle kinderen
13 juli Afscheidsavond groep 8
15 juli Afscheid juf Edith en juf Britt.
15 juli Laatste schooldag ALLE KINDEREN OM 12.30U VRIJ

Het team van de St. Jozefschool wenst iedereen een super mooie zomer toe.


OP MAANDAG 29 AUGUSTUS 
GAAT DE SCHOOLDEUR WEER OPEN!

29 augustus 1e schooldag
7 september mijnpleindag (kinderen vrij)
9 september Schoolfotograaf
13 september ouderavond-jaarvergadering-  Informatieavond

De scholierencrossloop 2022
Op woensdag 5 oktober starten we weer op ons eigen atletiekveld Ramele. Daar gaan wij het terrein omtoveren tot een arena waar alle kinderen kunnen strijden voor hun eigen beste prestatie. Maar uiteraard gaan we ook kijken wie de snelste jongen en het snelste meisje van de scholen is. En als laatste ook nog een scholen klassement.

De kinderen kunnen gaan lopen over een afstand van 500 meter, 1000 meter en 2000 meter afhankelijk in welke groep zij zitten. Kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen meedoen met deze crossloop.

Leerlingen kunnen zich zelf inschrijven via www.mijninschrijving.nl en dit hoeft dus niet via school. Inschrijven is eigenlijk niet verplicht maar geeft ons vooraf wel een goede indicatie van de opkomst. Tevens kunnen wij ons dan goed voorbereiden op de crossloop. Mochten kinderen zich niet of te laat zijn met opgeven dan mogen zij wel meedoen. Maar uiteraard heeft inschrijven de voorkeur.

Voorafgaand de crossloop zal er nog een clinic worden georganiseerd ter voorbereiding op de crossloop. Op dinsdag 6-13-20-27 september zal dit gegeven worden bij AV Salland op het sportpark in Ramele. Iedere clinic is van 18.00-19.00 uur. Ook tijdens de gymlessen kan hier aandacht aangegeven worden.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u ons bereiken via e-mail, hoogewindtonny@gmail.com


Met vriendelijk groet,
Elvier Gritter, Bernadette Nijenkamp en Tonny Hoogewind 
AV Salland