Opmerking: Inloggen uitsluitend voor leerkrachten bestemd

Onthoud mij

       

Welkom op onze website

 

be-nice-have-funDe Sint Jozefschool is een basisschool met een katholieke identiteit, waar alle kinderen uit de omgeving van harte welkom zijn, ook kinderen van ouders met een andere of geen geloofsovertuiging.

Wij vinden het belangrijk om vanuit respect en betrokkenheid met elkaar om te gaan, samen te werken, te spelen en te leren. Dat doen we met zorg en aandacht voor elkaar, zodat ieder zich op onze school veilig en betrokken voelt. De school is centraal gelegen in de dorpskern van Nieuw Heeten.

Team
Onze school wordt bezocht door ongeveer 90/100 leerlingen, verdeeld over 4 groepen (groepsgroottes tussen de 10 tot 20 leerlingen per leerjaar). Het team bestaat uit de directeur en 7 leerkrachten.

Waar de school voor staat en wat wij willen bereiken
Wij willen dat de kinderen elke dag met plezier naar school gaan. We werken vanuit ervaringsgericht onderwijs (EGO) waarbij met name de kinderen in de onderbouw vanuit belangstelling en betrokkenheid leren. We hebben veel aandacht voor leerlingen die extra zorg behoeven.

Door op een gestructureerde manier de leerstof aan te bieden - leren kinderen vanuit veiligheid - zich te ontwikkelen tot zelfstandige en bewuste jonge mensen die de wereld nieuwsgierig tegemoet treden. Het verwerven van kennis, van sociale vaardigheden en het stimuleren van creativiteit maken deel uit van ons onderwijsprogramma. We hechten waarde aan goede contacten met ouders om samen te zoeken naar de juiste richting voor hun kind.

We werken met het leerstofjaarklassensysteem. Onze school vindt het belangrijk zich blijvend te ontwikkelen. De laatste twee jaar is intensief ingezet op het leesonderwijs, waarbij er sprake is van klassendoorbrekend onderwijs. De school beschikt over een vernieuwd computernetwerk. In alle lokalen en in de ICT ruimte staan computers, die onderling met elkaar en met internet zijn verbonden. Tevens is de school uitgerust met 6 digitale schoolborden, waarvan alle groepen in de onderwijsleersituatie gebruik maken. De school hanteert moderne lesmethoden en materialen. In september zijn we gestart met het gebruik van tablets in de groepen 4t/m 8 van Snappet voor het rekenonderwijs. 

Het gebouw
Het charmante gebouw dateert uit 1923, heeft een vriendelijk uitstraling en is goed onderhouden.

De school is ingedeeld in 6 leslokalen, een speelzaal, een vaklokaal, een gemeenschapsruimte, een personeels- en directiekamer. De peuterspeelzaal is inwonend, zo ook de bibliotheek voor kinderboeken. De school is in 2008 intern verbouwd, waarbij de goede gebruiksruimtes zo optimaal mogelijk worden benut voor diverse doeleinden. De kinderen, ouders en het team zijn zeer trots op de mooi verbouwde school!