Opmerking: Inloggen uitsluitend voor leerkrachten bestemd

Onthoud mij

       

Medezeggenschapsraad

mrDe MR op de Sint Jozefschool:

Op de Sint Jozefschool hebben wij een Medezeggenschapsraad die samenwerkt met de Schoolraad. De MR van elke basisschool heeft ook zitting in de overkoepelende Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad. (GMR) Hierin worden beleidszaken besproken en besloten die voor alle scholen van het Mijnplein van toepassing zijn. Binnen het Mijnplein werken de meeste scholen alleen met een MR. Onze school heeft er voor gekozen om de SR te behouden voor kortere en heldere communicatielijnen. De voorziter van de ouderraad en de directeur worden door de MR uitgenodigd op de schoolraadvergadering. De MR heeft een informatieplicht naar de directeur. Alleen de vertegenwoordiging van de personeels-en oudergeleding van de MR hebben op diverse terreinen instemmings- en adviesrecht om over zaken mee te beslissen. De MR kan indien nodig de SR om advies vragen.
De MR van de Sint Jozefschool
Het eerste deel van de avond vergadert de MR zelf. Op deze momenten worden de specifieke MR zaken besproken. Hiervoor gebruiken we de jaarplanning. De schoolraad vergadert zo’n 7 keer per jaar. Het laatste deel van de avond vergadert de SR als geheel. Zo kan de directeur informatie geven vanuit de school. De voorzitter van de ouderraad zal de punten van de ouderraad bespreken.

Taken MR:
De MR heeft verschillende rechten en plichten. In het algemeen behoort de MR op te komen voor de belangen van alle geledingen die bij de school horen d.w.z. kinderen,
ouders en personeel.
Dit doet de MR door:
-beleid te controleren en toetsen achteraf
-knelpunten signaleren
-nieuw beleid initiëren
Het gaat hierbij om medeweten(informatie), meepraten, meedenken en meebeslissen.
MR leden nemen zitting voor een periode van steeds 3 jaar. Er moeten evenveel ouders als leerkrachten in de MR zitten.
Procedure nieuwe MR leden:
Nieuwe MR leden moeten worden gekozen. Dit is volgens de wet vastgesteld.
Zoals u van ons gewend bent zullen wij u via de nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de MR. Ook dit schooljaar staan wij weer klaar om de belangen van de kinderen, de ouders en het team van de Sint Jozefschool te behartigen. Heeft u zaken, waar u graag met de MR van gedachten over wilt wisselen, dan kunt dit via de website van de Sint Jozefschool kenbaar maken. Of mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De volgende personen hebben zitting in de MR:
  • namens de ouders: Rudi Kleinherenbrink en Kora Meijer
  • namens het team: Marriet Schrijver en Bjorn Roescher
Ook dit jaar hechten wij er veel waarde aan om met de Schoolraad (SR) te vergaderen. Wij vinden de mening van ouders erg belangrijk bij de besluitvorming binnen de MR. In de SR zitten meerdere ouders. Samen met hen proberen wij alle zaken die voor de Sint Jozefschool van belang zijn, zo goed mogelijk te behandelen.


De volgende personen hebben zitting in de SR:
  • De bovengenoemde MR leden
  • Kora Meijer als afvaardiging van de school naar de GMR (overkoepelende medezeggenschapsraad van het Mijnplein, bestuur van alle scholen)
  • Frank Jeurissen als voorzitter van de ouderraad
  • Gerard Winkel, directeur

De MR heeft een aantal speerpunten vastgesteld die zij dit jaar willen gebruiken voor de invulling van haar taken. Enkele onderwerpen zijn: begroting bespreken, formatie bespreken, vakantieroosters en vrije dagen bespreken, en zo nog vele punten meer.

In een volgende nieuwsbrief zult u meer van ons horen.
Wij wensen alle kinderen, ouders en het team van de Sint Jozefschool een plezierig en leerzaam schooljaar toe.