Opmerking: Inloggen uitsluitend voor leerkrachten bestemd

Onthoud mij

       

Leerlingenraad

De Sint Jozefschool heeft een leerlingenraad. De groepen 6-7-8 hebben hierin een vertegenwoordiger die namens de groep zitting heeft in de raad.

Waarom een leerlingenraad?
• De leerlingenraad heeft een adviserende taak. Dit betekent dat de kinderen van de leerlingenraad mogen meedenken en meepraten over allerlei onderwerpen op onze school.
• De leerlingenraad heeft als doel de betrokkenheid van de leerlingen op wat er in de school gebeurt te vergroten. Dit zal ertoe bijdragen dat onze school nog leuker en aantrekkelijker wordt.
• Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
• Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
• De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
• Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
• De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
• Bevorderen van actief burgerschap.

Hoe is de organisatie?

• Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van 200 euro, dat zij in overleg mogen besteden.
• De leerlingenraad vergadert in een ter beschikking staand klaslokaal of teamkamer en komt 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
• De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
• De vergadering wordt voorgezeten door de directeur van de school. Misschien kan in de toekomst deze rol worden overgenomen door een van de kinderen. De intern begeleider vergadert mee.
• De leerlingenraad kan ideeën/wensen/klachten of vragen inbrengen.

• Voor iedere vergadering is er een agenda. Deze kunnen de klassenvertegenwoordigers voor de vergadering bespreken met hun eigen klas. Na de vergadering krijgen alle vertegenwoordigers een verslag. Dit kunnen ze gebruiken om hun klas te informeren over wat er besproken en besloten is.
• De groepsleraren krijgen een kopie van het verslag. Ook worden de oudervereniging, de MR en het ouderpanel op deze manier geïnformeerd. Indien nodig of wenselijk worden alle ouders via onze nieuwsbrief op de hoogte gesteld van hetgeen door de leerlingenraad is besproken.
• De leerlingenraad heeft een plaats op de website.

Hoe is het kiesreglement?
• In de groepen 6, 7 en 8 worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden op een democratische wijze. In een volgend schooljaar mogen vertegenwoordigers herkozen worden.

• De verkiezing mag de leerkracht met de groep naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde. Voordat de verkiezingen worden gehouden legt de leerkracht uit wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd.
• Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.leerlingenraad